Ο εξοπλισμός πλυντηρίων που διατάχτηκε από τους ινδονησιακούς πελάτες παραδόθηκε ομαλά

August 30, 2022
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Ο εξοπλισμός πλυντηρίων που διατάχτηκε από τους ινδονησιακούς πελάτες παραδόθηκε ομαλά

Φγμένη σώμα μηχανή (2 σύνολα)

Σημείο που αφαιρεί τη μηχανή (1 σύνολα)

Αυτόματη μηχανή Τύπου (1 σύνολα)

3kW λέβητας (1 σύνολα)